Äldreboende i Halmstad

Halmstad

Hemsö har tecknat ett markreservationsavtal med Halmstads kommun för utveckling av ett nytt äldreboende med 54 platser. Ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med Norlandia Care och investeringen uppgår till 110 miljoner kronor.

Det nya äldreboendet i Halmstad blir beläget i bostadsområdet Fyllinge sydost om stadens centrum. Byggnaden uppförs i tre våningar och inrymmer 54 lägenheter fördelat på sex avdelningar med en uthyrbar yta om 3 900 kvadratmeter. Boendet får en modern planlösning som innebär korta avstånd och bra rumssamband.

Till byggnaden hör en trädgård och uteplatser som kommer att vara placerade i anslutning till ett parkstråk. Innergården kommer att utgöra en variationsrik plats med behaglig och tillgänglig utemiljö.

Hyresgäst blir Norlandia Care som har tecknat ett 15-årigt hyresavtal.

Projektet byggstartades i slutet av 2018 och beräknas vara färdigställt under fjärde kvartalet 2020. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

 

Fakta

Plats: Halmstad
Typ av objekt: Äldreboende
Hyresgäst: Norlandia
Omfattning: 3 900 kvm, 54 platser
Projekttid: 2018 - 2020