Äldreboende i Tyresö

Tyresö

Hemsö utvecklar nytt äldreboende och korttidsboende i centrala Tyresö. Investeringen uppgår till cirka 270 miljoner kronor och ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Stiftelsen Stora Sköndal.

Hemsö utvecklar ett nytt äldreboende och korttidsboende på egen mark nära Tyresö centrum. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 7 000 kvadratmeter och inkluderar även en mindre andel kommersiell yta.

Äldreboendet i Tyresö kommer att få 80 lägenheter och korttidsboendet får 12 lägenheter. I bottenvåningen kommer det att inrymmas en lokal för exempelvis butik eller vårdrelaterad verksamhet. Under byggnaden uppförs även ett parkeringsgarage. För äldreboendet och korttidsboendet har ett 20-årigt hyresavtal tecknats med Stiftelsen Stora Sköndal.

Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och byggproduktionens klimatpåverkan i form av CO2-utsläpp kommer att beräknas.

Fakta

Plats: Tyresö
Typ av objekt: Äldreboende
Hyresgäst: Stiftelsen Stora Sköndal
Omfattning: 7 000 kvm, ca 90 platser
Projekttid: 2020 - 2022
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver, NollCO2-vertifiering