Äldreboendet Sköndalsvillan i Tyresö

Tyresö

Hemsö utvecklar nytt äldreboende och korttidsboende i centrala Tyresö. Investeringen uppgår till cirka 270 miljoner kronor och ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Stiftelsen Stora Sköndal.

Hemsö utvecklar ett nytt äldreboende och korttidsboende på egen mark nära Tyresö centrum. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 7 000 kvadratmeter och inkluderar även en mindre andel kommersiell yta.

Äldreboendet i Tyresö kommer att få 80 lägenheter och korttidsboendet får 12 lägenheter. I bottenvåningen kommer det att inrymmas en lokal för exempelvis butik eller vårdrelaterad verksamhet. Under byggnaden uppförs även ett parkeringsgarage. För äldreboendet och korttidsboendet har ett 20-årigt hyresavtal tecknats med Stiftelsen Stora Sköndal.

Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och byggproduktionens klimatpåverkan i form av CO2-utsläpp kommer att beräknas.

Fakta

Plats: Tyresö
Typ av objekt: Äldreboende
Hyresgäst: Stiftelsen Stora Sköndal
Omfattning: 7 000 kvm, ca 90 platser
Projekttid: 2020 - 2022
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver, NollCO2-certifiering

Den 9 oktober togs första spadtaget för Sköndalsvillan, på plats var representanter från Oljibe, Hemsö, Tyresö kommun, Stiftelsen Stora Sköndal och SGBC (Sweden Green Building Council).

Spadtaget genomfördes digitalt, här kan ni se sändningen: