Äldreboendet Sköndalsvillan i Tyresö

Tyresö

Hemsö utvecklar nytt äldreboende och korttidsboende i centrala Tyresö. Investeringen uppgår till cirka 270 miljoner kronor och ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Stiftelsen Stora Sköndal. Sköndalsvillan är Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende.

Hemsö utvecklar ett nytt äldreboende och korttidsboende på egen mark nära Tyresö centrum. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 7 000 kvadratmeter och inkluderar även en mindre andel kommersiell yta.

Äldreboendet i Tyresö kommer att få 80 lägenheter och korttidsboendet får 12 lägenheter. I bottenvåningen kommer det att inrymmas en lokal för exempelvis butik eller vårdrelaterad verksamhet. Under byggnaden uppförs även ett parkeringsgarage. 

Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende

Sköndalsvillan är ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils (SGBC) nya certifiering NollCO2 och är även certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Klimatpåverkan enligt NollCO2 handlar bland annat om växthusgasutsläpp från utvinning av råmaterial, transport och tillverkning samt växthusgasutsläpp orsakade av byggnadens energi- och vattenanvändning.

sköndalsvillan_rund_webb.png

NollCO2-certifiering innebär att fastighetens totala klimatpåverkan i produktionsskedet ska minskas med minst 30 procent jämfört med traditionellt byggande. Den del av klimatskulden som kvarstår efter att klimatsmarta åtgärder är utförda behöver klimatkompenseras genom till exempel vindkraft, solcellsanläggningar, trädplantering och egna energiprojekt i det befintliga fastighetsbeståndet. Fastigheten kommer därmed att vara klimatneutral till år 2030.

Visionsbilder: Liljewall arkitekter

Årets NollCO2-projekt

Sköndalsvillan tilldelades pris i Sweden Green Building Awards 2021.

Motivering: Utöver en nominering i Årets Miljöbyggnad har projektet även nominerats i kategorin Årets NollCO2-projekt. Så utöver det ovanliga i ett äldre- och korttidsboende med en Miljöbyggnadscertifiering var projektet det första äldreboendet att certifieras i NollCO2. Här ryms både äldre- och korttidsboende, en lokal i bottenvåningen och högst upp i byggnaden finns gemensamhetslokaler med anslutning till en stor takterrass. Planerad inflyttning är satt till våren 2022. Här har fokus bland annat legat på klimatpåverkan och energianvändning och lösningar med hybridstommar i betong/KL-trä. Solceller i kombination med geoenergi och vattensparande åtgärder samt återbrukad tegelfasad återfinns i projektet.


NollCO2-åtgärder i byggnationen

Efter tillämpning av kraven för NollCO2 valdes en hybridstomme mellan trä och betong. Övriga åtgärder som bland annat har integrerats i Sköndalsvillan och som har bidraget till ett lägre koldioxidavtryck är:

Klimatbetong (CO₂ -reducerad betong), återbrukat tegel, linoleumgolv som ersätter PVC

  • Mer noggranna beräkningar för konstruktion vilket möjliggör mindre dimensioner som leder till mindre materialåtgång
  • Ventilationskanaler uppbyggda av isolering i stället för metall
  • Återvunnen stenullsisolering med låg energiåtgång vid tillverkning
  • Alla maskiner på arbetsplatsen körs på HVO diesel eller el
  • Nytt system för varmvattencirkulation som minskar energiförluster och vattenanvändning samt risken för legionella
  • Solceller på tak samt gröna tak

Fakta

Plats: Tyresö
Typ av objekt: Äldreboende
Hyresgäst: Stiftelsen Stora Sköndal
Omfattning: 7 000 kvm, ca 90 platser
Projekttid: 2020 - 2022
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld, NollCO2-certifiering

Den 9 oktober 2020 togs första spadtaget för Sköndalsvillan, på plats var representanter från Oljibe, Hemsö, Tyresö kommun, Stiftelsen Stora Sköndal och SGBC (Sweden Green Building Council).

Spadtaget genomfördes digitalt, här kan ni se sändningen: