Äldreboendet Sköndalsvillan i Tyresö

Tyresö

Hemsö utvecklar nytt äldreboende och korttidsboende i centrala Tyresö. Investeringen uppgår till cirka 270 miljoner kronor och ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Stiftelsen Stora Sköndal. Sköndalsvillan är Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende.

Hemsö utvecklar ett nytt äldreboende och korttidsboende på egen mark nära Tyresö centrum. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 7 000 kvadratmeter och inkluderar även en mindre andel kommersiell yta.

Äldreboendet i Tyresö kommer att få 80 lägenheter och korttidsboendet får 12 lägenheter. I bottenvåningen kommer det att inrymmas en lokal för exempelvis butik eller vårdrelaterad verksamhet. Under byggnaden uppförs även ett parkeringsgarage. 

Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende

Sköndalsvillan är ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils (SGBC) nya certifiering NollCO2 och ska även certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Klimatpåverkan enligt NollCO2 handlar bland annat om växthusgasutsläpp från utvinning av råmaterial, transport och tillverkning samt växthusgasutsläpp orsakade av byggnadens energi- och vattenanvändning.

NollCO2-certifiering innebär att fastighetens totala klimatpåverkan i produktionsskedet ska minskas med minst 30 procent jämfört med traditionellt byggande. Den del av klimatskulden som kvarstår efter att klimatsmarta åtgärder är utförda behöver klimatkompenseras genom till exempel vindkraft, solcellsanläggningar, trädplantering och egna energiprojekt i det befintliga fastighetsbeståndet. Fastigheten kommer därmed att vara klimatneutral till år 2030.

NollCO2-åtgärder i byggnationen är bland annat:

  • Största delen av stommen utförs i korslimmat trä
  • Den betong som används är CO2-reducerad betong
  • Minimerad användning av stålbalkar samt tak- och fasadplåt
  • Fasaden kommer att utföras i återvunnet tegel och vissa delar kommer att få träfasad
  • Solceller på tak samt gröna tak (tak med växtlighet)

Fakta

Plats: Tyresö
Typ av objekt: Äldreboende
Hyresgäst: Stiftelsen Stora Sköndal
Omfattning: 7 000 kvm, ca 90 platser
Projekttid: 2020 - 2022
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld, NollCO2-certifiering

Den 9 oktober togs första spadtaget för Sköndalsvillan, på plats var representanter från Oljibe, Hemsö, Tyresö kommun, Stiftelsen Stora Sköndal och SGBC (Sweden Green Building Council).

Spadtaget genomfördes digitalt, här kan ni se sändningen: