Villa Boulevard

Kristianstad

Hemsö har utvecklat ett nytt äldreboende i Kristianstad tillsammans med omsorgsföretaget Vardaga. Äldreboendet Villa Boulevard har 60 platser Nyproduktionen har utförts på Hemsös egen mark och investeringen uppgick till 135 miljoner kronor.

Äldreboendet har en uthyrningsbar yta på 3 900 kvadratmeter och de 60 platserna är fördelade på sex avdelningar. Boendet är inrett med Vardagas prisbelönta boendekoncept, som förenar form med funktion och som är utformat för att underlätta för äldre och personer med demenssjukdom. Byggnaden är belägen i centrala Kristianstad med Centralsjukhuset som granne. I bottenplanet finns även utbildningslokaler med en yta om cirka 500 kvadratmeter.

Byggnadsarbeten påbörjades i februari 2019 och färdigställdes till årsskiftet 2020/2021.

Fakta

Plats: Kristianstad
Typ av objekt: Äldreboende
Hyresgäst: Vardaga
Omfattning: 3 900 kvm, 60 platser
Projekttid: 2019 - 2021