Villa Idun

Enköping

Hemsö har uppfört ett nytt ett äldreboende i Enköping i ett område som håller på att exploateras. Äldreboendet Villa Idun omfattar 54 lägenheter som fördelar sig på tre våningar på totalt 4 300 kvadratmeter.

Hyreskontrakt är tecknat på 16 år med Vardaga. Byggnationen startade under våren 2017 och har uppförts enligt Miljöbyggnad Silver och Vardagas riktlinje för utformning av äldreboendemiljöer. Äldreboendet rymmer förutom lägenheter även en festlokal samt en inspirerande och funktionell utemiljö. Byggnaden stod klar hösten 2018.

Fakta

Plats: Enköping
Typ av objekt: Äldreboende
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med HMB
Hyresgäst: Vardaga
Omfattning: 4 300 kvm, 54 platser
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver
Projekttid: 2017 - 2018