Villa Idun

Enköping

Hemsö uppför ett nytt ett äldreboende i Enköping i ett område som håller på att exploateras. Äldreboendet Villa Idun omfattar 54 lägenheter som fördelar sig på tre våningar på totalt 4 300 kvadratmeter.

Hyreskontrakt är tecknat på 16 år med Vardaga. Byggnationen startar under våren 2017 och uppförs enligt Miljöbyggnad Silver och Vardagas riktlinje för utformning av äldreboendemiljöer. Äldreboendet kommer förutom lägenheter även att rymma en festlokal samt en inspirerande och funktionell utemiljö. Byggnaden kommer att vara färdigställd till hösten 2018.

Fakta

Plats: Enköping
Typ av objekt: Äldreboende
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med HMB
Hyresgäst: Vardaga
Omfattning: 4 300 kvm, 54 platser
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver
Projekttid: 2017 - 2018