Kronans vård- och omsorgsboende

Luleå

Hemsö förser Luleå med ett nytt vård- och omsorgsboende med 144 platser i den nya stadsdelen Kronan. Investeringen uppgår till cirka 270 miljoner kronor.

Luleå befinner sig i en intressant tillväxtfas och behovet av vårdboende växer. Det nya boendet har 144 platser och en uthyrningsbar yta om cirka 12 000 kvadratmeter. Luleå kommun har tecknat ett 20-årigt hyresavtal.

I maj 2018 byggstartades vård- och omsorgsboendet och det färdigställdes vid årsskiftet 2020/2021.

Läs mer i Hemsös broschyr, som finns här.

imagegxwtf.png

Fakta

Plats: Luleå
Typ av objekt: Vård- och omsorgsboende
Upphandlingsform/entreprenör: NCC
Hyresgäst: Luleå kommun
Omfattning: 12 000 kvm, 144 platser
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver
Projekttid: 2018 - 2021