Johannas trädgård - Äldreboende i Täby

Täby

Hemsö utvecklar ett nytt äldreboende i Täby. Projektet är en totalentreprenad i enlighet med LOU och ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Täby kommun.

Hemsö har utvecklat ett nytt äldreboende på den befintliga fastigheten Byle gård belägen i Täby kyrkby. Äldreboendet har 86 lägenheter fördelat på tre våningsplan. Sedan tidigare finns en befintlig byggnad på fastigheten, ett hem för vård i livets slutskede. För att tillvarata fastighetens nuvarande kvaliteter bevaras en sedan länge anlagd äppellund. Här kan de äldre vistas ute i en naturlig och rofylld miljö.

Äldreboendet är utformat som en stjärnformad byggnad med tre flyglar med ett gemensamt trapphus i mitten. I suterrängvåning mot Bylegårdsvägen och parkering inryms personalutrymmen och logistik. På de tre överliggande boendeplanen inryms totalt nio avdelningar för demensvård alternativt somatisk vård.

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Som ett tillskott till en hållbar energistrategi finns även solceller på byggnadens tak. 

Byggnationen startade 2020 och färdigställdes under hösten 2022.

Fakta

Plats: Täby
Typ av objekt: Äldreboende
Hyresgäst: Täby kommun
Omfattning: 86 lägenheter
Projekttid: 2020 - 2022
Miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver