Sandbyhov

Norrköping

Hemsö har uppfört ett äldreboende i området Sandbyhov i Norrköping. Hyresgäst är Norrköpings kommun som tecknat ett hyresavtal på 25 år.

Projektet omfattar ett nytt äldreboende i Norrköping med en total uthyrningsbar yta om cirka  6 200 kvm fördelat på tre våningsplan. Detta är den första etappen i utvecklingen av Sandbyhovsområdet i Norrköping. Vi fortsätter nu att projektera för ytterligare samhällsfastigheter i området. Äldreboendet omfattar 60 lägenheter samt ett produktionskök. Boendet blev klart för inflyttning under fjärde kvartalet 2017.

Fakta

Plats: Norrköping
Typ av objekt: Äldreboende
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med J&S entreprenad
Hyresgäst: Norrköpings kommun
Omfattning: ca 6 200 kvm, 60 lägenheter
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver
Projekttid: 2016 - 2017