Gyllegården trygghetsboende

Borlänge

Gyllegårdens trygghetsboende (65+) erbjuder äldre hyresgäster ett tryggt och aktivt boende med daglig gemenskap, så att den som vill får möjligheten att bo kvar länge i sin egna lägenhet.

Gyllehemmet Borlänge 2 rund.jpg

En plats där generationer möts

På den lummiga innergården möts människor över generationsgränserna. Påtar i odlingslådorna, spelar fotboll eller dukar upp till grillfest.

Kvarterets arkitektur och byggnadshöjd samspelar med intilliggande bebyggelse. Hur är lägenheterna – Rymliga, stora fönster och högt i tak.

En bovärd kommer att finnas på plats 3-4 tim/dag som kommer anordna olika aktiviteter så som bingo, bakning, utflykter och mycket mer. Samlingssal och två gemensamma terrasser där hyresgästerna kan mötas och umgås.

Inflytt påbörjas till sommaren 2023.

Läs mer på HomeQ >>

 

Stefan Karlsson
Förvaltare
026-457 39 46
Skicka e-post