Villa Vikhem

Staffanstorp

Ett nytt äldreboende, Villa Vikhem, uppförs centralt i Staffanstorps tätort. Boendet kommer att få 54 boendeplatser fördelat på tre våningsplan och beräknas stå klart i början av 2019. Hyresgäst blir Ambeas dotterbolag Vardaga med en hyrestid på 15 år.

Byggnaden ska bli ett flaggskepp för hyresgästen Vardagas verksamhet och uppförs i det nya bostadsområdet Vikhem.

Byggnaden blir U-formad och den inre trädgården kommer att övergå i den omgivande parken utanför, vilket skapar en naturlig kontakt med naturen både inifrån och utifrån. Gemensamma balkonger ska finnas på varje våningsplan med utsikt över trädgården och parken.

Hemsö har lagt stor vikt vid olika tekniska lösningar för att minska energiförbrukningen på boendet. Bland annat installeras en geoenergi-anläggning, vilken ska förse äldreboendet med värme. Dessutom monteras solpaneler på taket vilka kommer att bidra till elförsörjningen av byggnaden.

Byggnationen ska certifieras enligt miljöbyggnad silver.

Fakta

Plats: Staffanstorp
Typ av objekt: Äldreboende
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med Thage
Hyresgäst: Vardaga
Omfattning: 3 900 kvm, 54 platser
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver
Projekttid: 2017 - 2019