Äldreboende och förskola Kornknarren

Västerås

Hemsö driver tillsammans med Riksbyggen utvecklingen av området Kornknarren i stadsdelen Råby i Västerås. Hemsö har byggrätter för bostäder, förskola och äldreboende.

Under 2020 flyttades motionsspåret, en ny gata anlades och Riksbyggen påbörjade byggnationen av hyresrätter i tre punkthus.

För Hemsös del pågår planeringen för fullt för både förskola och äldreboende. Båda kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.