Capella – Karlastadens samhällsfastighet

Göteborg

På Lindholmen i Göteborg växer den nya stadsdelen Karlastaden fram. Den blir en ny och modern blandstad för bostäder, kontor, hotell, utbildning, sjukvård och kommersiella lokaler på cirka 270 000 kvadratmeter.

Projekt Capella är ett samarbete mellan Serneke, som utvecklat Karlastaden och driver byggprojekten, och Hemsö som kommer att förvalta och äga samhällsfastigheten.

Capella består av två delar med varierat innehåll. Hemsö utvecklar lokaler för bland annat vård, skola och omsorg. Resterade del kommer innehålla bostäder med vissa kommersiella inslag i entréplan.

Den högsta byggnaden i bostadsdelen utgör 17 våningar. Under kvarteret byggs ett gemensamt garage med parkering för både bil och cykel. Hemsös fastighet är indelad i tre byggnadskroppar som totalt utgör en lokalyta på 11 500 kvadratmeter.

Byggnationen startade till hösten 2021 och står färdigt för inflytt under 2023.

Fakta

Plats: Göteborg
Typ av objekt: Vård, utbildning, omsorg
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad, Serneke 
Hyresgäst: Göteborgs stad, Folkuniversitetet, Amerikanska gymnasiet, Medtanken Group
Omfattning: 11 500 kvm
Projekttid: 2021 - 2023