Capella – Karlastadens samhällsfastighet

Göteborg

På Lindholmen i Göteborg växer den nya stadsdelen Karlastaden fram. Den blir en ny och modern blandstad för bostäder, kontor, hotell, utbildning, sjukvård och kommersiella lokaler på cirka 270 000 kvadratmeter.

Projektet Capella är ett samarbete mellan Serneke, som utvecklat Karlastaden och driver byggprojekten, och Hemsö som kommer att förvalta och äga fastigheten.

Kvarteret Capella består av två delar med varierat innehåll. Hemsö kommer att utveckla lokaler för bland annat vård, skola och omsorg. Resterade del kommer innehålla bostäder med vissa kommersiella inslag i entréplan.

Den högsta byggnaden i bostadsdelen utgör 17 våningar. Under kvarteret byggs ett gemensamt garage med parkering för både bil och cykel. Hemsös fastighet är indelad i tre byggnadskroppar som totalt utgör en lokalyta på cirka 11 500 kvadratmeter.

Grundläggnings- och anläggningsarbeten pågår och byggstart ovan mark är planerad till hösten/vintern 2021.