Förskola och äldreboende Upplands Väsby

Upplands Väsby

Hemsö har erhållit en markoption av Upplands Väsby kommun för uppförande av ett äldreboende och en förskola. En avsiktsförklaring har tecknats med Stockholms Sjukhem för förhyrning av äldreboendet med 80 platser.

Hemsö utvecklar en nyproduktion av en förskola för 80 barn och äldreboende med 80 boende kombinerat i samma byggnad. Målsättningen är att verksamheterna ska kunna samarbeta och att det uppstår goda sociala effekter över generationsgränserna.

På bottenplanet inryms förskolan och på de övre våningsplanen tar äldreboendet plats med tillgång till takterrass och gemensamma ytor. Hemsö har tecknat en avsiktsförklaring med Stockholms Sjukhem för förhyrning av äldreboendet med ett 20-årigt hyresavtal.

Fastigheten är belägen inom stadsutvecklingsprojektet Fyrklövern i centrala Upplands Väsby med närhet till centrum och kollektivtrafik. Hemsö äger sedan tidigare Vittraskolans fastighet i samma kvarter som inrymmer grundskola F-9.

Detaljplanen för fastigheten är klar och det nya äldreboendet och förskolan beräknas stå färdigt för inflyttning under andra halvåret 2022.

Fakta

Plats: Upplands Väsby
Typ av objekt: Förskola/äldreboende
Upphandlingsform/entreprenör:  
Hyresgäst: Stockholms Sjukhem
Omfattning: 80 elevplatser, 80 boendeplatser
Projekttid: 2020 - 2022
Miljöcertifiering Svanen