Vågen - kombinerad förskola och äldreboende i Upplands Väsby

Upplands Väsby

Hemsö har tecknat hyresavtal och tillhörande samverkansavtal med Stiftelsen Stockholms Sjukhem och Raoul Wallenbergskolan för ett nytt vård- och omsorgsboende och förskola i Upplands Väsby med plats för 80 barn och 80 äldre. Investeringen uppgår till cirka 230 miljoner kronor.

Hemsö utvecklar ett nytt generationshus med förskola och vård- och omsorgsboende i området Fyrklövern i Upplands Väsby. Hemsö har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Stiftelsen Stockholms Sjukhem för vård- och omsorgsboendet och ett 15-årigt hyresavtal med Raoul Wallenbergskolan för förskolan. Därutöver har ett samverkansavtal ingåtts som syftar till att hyresgästerna tillsammans ska främja aktiviteter över generationsgränserna för att berika tillvaron för de boende på vård- och omsorgsboendet och för barnen på förskolan. Hemsö åtar sig att under de första fem verksamhetsåren avsätta medel i en samverkansfond. Hyresgästerna kan gemensamt ansöka om medel från fonden för att genomföra aktiviteter som involverar båda verksamheterna.

80 barn och 80 äldre kommer att få plats i det nya generationshuset och utformningen inbjuder till interaktion mellan barn och äldre. Både invändigt och på gården finns mötesplatser för de verksamheter som finns i huset. På bottenplanet inryms förskolan och på de övre våningsplanen tar äldreboendet plats med tillgång till takterrass och gemensamma ytor. Utemiljön utformas i huvudsak för förskolans verksamhet, men är anpassad för att på helg och kvällar vara användbar för boende på äldreboendet samt allmänheten.

Gården utformas med tre zoner för att erbjuda en spännande och variationsrik utevistelse. Hållbara och giftfria materialval används såväl invändigt som utvändigt och säkerställs genom miljöcertifiering enligt Svanen. Byggstart är planerad till våren 2021 och det nya äldreboendet och förskolan beräknas stå färdigt för inflyttning under fjärde kvartalet 2022.

Fakta

Plats: Upplands Väsby
Typ av objekt: Förskola/äldreboende
Upphandlingsform/entreprenör:  
Hyresgäst: Stockholms Sjukhem
Omfattning: 80 elevplatser, 80 boendeplatser
Projekttid: 2020 - 2022
Miljöcertifiering Svanen