Grundskola och äldreboende i Göteborg

Göteborg

Hemsö har utvecklat ett unikt projekt med grundskola och äldreboende kombinerat i en och samma byggnad i området Sandarna i Göteborg. Skolan omfattar årskurs F-6 för 400 elever och äldreboendet 100 platser. Investeringen uppgår till cirka 500 miljoner kronor. Ett 12-årigt hyresavtal har tecknats med Göteborgs stad för både grundskolan och äldreboendet.

SIlverkällan - skola möter äldreboende

Fastigheten är belägen i utvecklingsområdet ”Fixfabriken” i stadsdelen Sandarna i Göteborg där planen är att uppföra cirka 1 000 bostäder. Byggnaden ligger i anslutning till Sannaparken med ett högt läge i området. Skolan för de 400 eleverna är belägen på plan 1 - 3 i byggnaden som även inkluderar tillagningskök, idrottssal och garage. Äldreboendet med 100 boendeplatser, är beläget på plan 4 – 8 med utsikt över Göteborgs hamninlopp och grönskan i parken.

Utformningen väntas ge positiva effekter då lokaler som tillagningskök och idrottssal kan samutnyttjas, men även genom att skapa möten mellan de boende på äldreboendet och eleverna på skolan. Här finns möjlighet att förbättra äldre människors närhet till liv och rörelse, genom såväl visuell kontakt som gemensamma aktiviteter mellan verksamheterna. Barnen får också en nära koppling till den äldre generationen.

Byggnationen startade sommaren 2020 och inflyttningen genomfördes till vårterminen 2023.

Fakta

Plats: Göteborg
Typ av objekt: Grundskola/äldreboende
Upphandlingsform/entreprenör: Vestia Construction Group
Hyresgäst: Göteborgs stad
Omfattning: 400 elevplatser, 100 boendeplatser
Projekttid: 2020 - 2023
Miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver

 

Möten mellan generationer

Verksamheterna är igång i byggnaden och det är glädjande att se det fina utbytet mellan skola och äldreboende.

Här kan ni även se en film från byggnationens uppstart:


Virtuell ceremoni med tema Samverkan

Den 28 september 2020 togs det första spadtaget för byggnationen under temat "Samverkan". Det var ett mindre event på plats men möjligheten fanns att följa det hela i en digital livesändning. Vid ceremonin deltog talare Nils Styf, vd Hemsö, Christian Wieland, Vestia, Malin Valsö, leg. barnpsykolog och Helle Wijk, professor i omvårdnad, Chalmers och Göteborgs stad.

Se hela inspelningen här >>

 

Hanna Tengberg
Projektutvecklare
031-730 54 15
Skicka e-post
Magdalena Låstbom
Projektchef
031-730 54 08
Skicka e-post