Nya Novum

Flemingsberg, Stockholm

Novum ligger i Flemingsberg, Stockholms södra universitetsområde, ett innovationscentrum med ett tvärvetenskapligt utbud av forskning och högre utbildning i en dynamisk miljö där kunskap och kreativitet möts.

Nya Novum är en tillbyggnad av byggnaden Novum, en forskningspark med fokus på Life Science. I byggnadens nya bottenvåning skapas ett hjärta där forskning, utbildning och vård möter samhälle och näringsliv.

Novum är en byggnad med cirka 40 000 kvadratmeter kontors- och labblokaler. Genom projekt Nya Novum utökas huset med en modern tillbyggnad om cirka 10 000 kvadratmeter kontors- och verksamhetsytor. Möjlighet finns att även hyra labblokaler i befintlig byggnad intill. I byggnadens bottenvåning skapas en mötesplats och utrymme för service. En kreativ miljö som lockar till innovationer genom utbyte av tankar, idéer och perspektiv.

Projektets första del, en fullständig teknisk upprustning av det befintliga huset, startar under sommaren 2021. Nybyggnation av mittendelen av huset kommer igång under 2022. Invigningen av nya Novum kan ske tidigast år 2024.

Ladda ned och läs beskrivningen för upprustningen av Novum till Flemingsberg Science Center.

Anders Lövefors
Projektutvecklare
076-403 77 76
Skicka e-post