Paavola Campusområde

Lahtis, Finland

Paavola Campusområde i Lahtis Stad, är det största kommunala projektet i kommunens historia. Inom campusområdet kommer det att bedrivas undervisning för cirka 2 500 barn och ungdomar bestående av förskola, grund- och gymnasieskolor och vuxenutbildning.

Byggnaderna kommer att genomgå en omfattande ombyggnation och dessutom sker nybyggnationer på campusområdet. Projekten kommer att färdigställas i etapper under 2021–2023

Projektet omfattar totalt drygt 30 000 kvm uthyrningsbar yta. Lahtis Stad blir hyresgäst och har tecknat 20-åriga hyresavtal för samtliga ytor. Hyresavtalen för byggnaderna börjar löpa efter att respektive delprojekt färdigställs.