Sandbyhov

Norrköping

Båda detaljplanerna i Sandbyhov är klara och har vunnit laga kraft. Hemsö har tidigare byggt ett nytt äldreboende till Norrköpings kommun med 60 lägenheter, en ny högstadieskola samt F-6 skola. Hemsö fortsätter utvecklingen av området med det nya Nodhuset, nya lokaler för vårdcentral och folktandvård för Region Östergötland. Nodhuset kommer att bli en 3D fastighet där Hemsö bygger 42 lägenheter nyckelfärdiga åt Hyresbostäder i Norrköping. Det totala investeringsbeloppet för projekten i den södra delen av detaljplanerna uppgår till ca 500 miljoner kronor.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 17 000 kvadratmeter. Hyresavtal har tecknats med Norrköpings kommun på 25 år samt med Region Östergötland på 10 år.

Hemsö har under en längre tid arbetat tillsammans med kommunen för att utveckla Sandbyhov och ersätta det gamla sjukhusområdet med ny, blandad bebyggelse innefattande både lokaler för samhällsservice och bostadslägenheter. Här skapar vi ett trivsamt och tillgängligt område med grönytor, torg och bra samhällsservice. Utbyggnaden startade 2015 med nybyggnation av ett äldreboende.

Om- och tillbyggnaden av Apelgården och Ekhöjden, f.d. äldreboende startade under andra kvartalet 2018 och stod klart för inflyttning höstterminen 2019. Nu finns två nya skolor Sandbyhovsskolan och Sandbyängsskolan klara med tillhörande Estethus som är en skolbyggnad för specialsalar. Nybyggnationen av bland annat vårdcentral och folktandvård startade sommaren 2019 och stod klar hösten 2021. Lägenheterna till hyresbostäder var inflyttningsbara under hösten 2021.

Fakta

Plats: Norrköping
Typ av objekt: Äldreboende, skolor, vårdlokaler
Upphandlingsform/entreprenör: PEAB för skolorna, NCC partnering avtal för Nodhuset
Hyresgäst: Norrköpings kommun
Omfattning: 17 000 kvm
Projekttid: 2018 - 2021
Sandbyhovsskolorna i Sandbyhov, Norrköping.