Sandbyhov

Norrköping

Detaljplanen för södra delen av Sandbyhov är klar och Hemsö fortsätter utvecklingen av området med bland annat äldreboende, högstadieskola, förskola och nya lokaler för vårdcentral och folktandvård. Det totala investeringsbeloppet för projekten i södra delen uppgår till 500 miljoner kronor.

Det tidigare äldreboendet Apelgården i Sandbyhov har byggts om till skola för årskurs 7-9. En nybyggnation omfattande folktandvård, vårdcentral samt bostäder kommer också att byggas liksom ett äldreboende och förskola. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 17 000 kvadratmeter. Hyresavtal har tecknats med Norrköpings kommun på 25 år samt med Region Östergötland på 10 år.

Hemsö har under en längre tid arbetat tillsammans med kommunen för att utveckla Sandbyhov och ersätta det gamla sjukhusområdet med ny, blandad bebyggelse innefattande både lokaler för samhällsservice och bostadslägenheter. Här skapar vi ett trivsamt och tillgängligt område med grönytor, torg och bra samhällsservice. Utbyggnaden startade 2015 med nybyggnation av ett äldreboende.

Om- och tillbyggnaden av Apelgården startade under andra kvartalet 2018 och stod klart för inflyttning höstterminen 2019. Nybyggnationen av bland annat vårdcentral och folktandvård startade sommaren 2019 och inflyttning beräknas till sommaren 2021.

Fakta

Plats: Norrköping
Typ av objekt: Äldreboende, skolor, vårdlokaler
Upphandlingsform/entreprenör: PEAB
Hyresgäst: Norrköpings kommun
Omfattning: 17 000 kvm
Projekttid: 2018 - 2021