Technology and Health interiör

Technology and Health och Neo

Flemingsberg, Stockholm

Hemsö och SveaNor har tillsammans uppfört ett utbildnings- och forskningscenter bredvid Karolinska Universitetssjukhuset i Flemingsberg i Huddinge kommun. Den första byggnaden som stod klar hösten 2016 har fått namnet Technology and Health. Byggnad nummer två har fått namnet Neo och byggnationen påbörjades under tredje kvartalet 2015.

Totalt omfattar projektet ca 40 000 kvadratmeter lokaler för utbildning och forskning. Investeringen bidrar till Sveriges infrastruktur för utbildning och forskning. Syftet är att skapa ett "center of excellence" som är inriktat på olika typer av vårdverksamhet som ska interagera med utbildning, forskning och näringsliv.

De största hyresgästerna är Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Röda Korsets Högskola och Karolinska Institutet.

Flemingsberg i Huddinge kommun har de senaste åren vuxit fram som ett bra läge för aktörer som vill vara en del av den senaste forskningen och delta i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.

Om byggnaderna

Projektet utvecklades i två etapper och byggnaderna uppfördes på en fastighet utanför Karolinska Universitetssjukhuset inom kvarteret Medicinaren 5 i Flemingsberg, Huddinge.  Fastigheten utgör en så kallad 3D-fastighet vilket är en tredimensionell fastighetsbildning byggd ovanpå ett befintligt garage. Båda byggnaderna har en bred kapacitet i de tekniska systemen och är väl anpassade till hyresgästernas verksamhet. Arkitekt var Tengbom och totalentreprenör Veidekke.

Projektets första etapp är en byggnad om 17 000 kvadratmeter som har fått namnet Technology and Health. I lokalerna samlokaliseras KTH:s Skola för Teknik och Hälsa och Röda Korsets Högskola samt även verksamheter från Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Målsättningen är att stärka samverkan mellan KTH, Röda Korsets Högskola, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Södertörns högskola och därmed uppnå synergier mellan sjukvård, forskning och utbildning.

Andra etappen består av en cirka 20 000 kvadratmeter stor byggnad, som innehåller lokaler för forskning och utbildning. Byggnaden har fått namnet Neo och Karolinska Institutet är hyresgäst. I slutet av 2017 blev det klart för inflyttning.