Virket i Malmö

Södervärn, Malmö

Fastigheten Virket 8 intill Södervärn station i Malmö har idag bebyggelse på drygt halva fastigheten. Norra delen av fastigheten är idag obebyggd och byggnadsvisionen som är under framtagande förväntas stå färdig 2026.

Från baksida till framsida

Genom att införliva fastigheten med servicehandel, vård och skola kommer fastigheten att bidra till en mer levande stadsdel. Mixen av verksamheter fördelas på 6 våningsplan med skollokaler på plan 3–6. Entréplan och plan 2 planeras innehålla vårdcentral och tandläkare. Resterande ytor på cirka 3 000 kvadratmeter utgörs av kommersiella ytor för restaurang, café, gym och servicehandel.

Virket Södervärn 2.jpg

Virket 8 kommer att bidra till områdets attraktivitet och trygghet för såväl boende, arbetande, studerande och resenärer i området. Fastigheten har en total lokalyta om 14 000 kvadratmeter och kommer få en betydande roll i framtidens Södervärn.

Fastighetens läge

Virket är belägen med god synlighet från Spårvägsgatan och Södra Förstadsgatan och ligger strategiskt i närhet till Södervärn station som är en av de största knutpunkterna för kollektivtrafik i Malmö.

Platsen är även lättillgänglig för fotgängare och cyklister att ta sig till och från Triangelns tågstation. I det direkta närområdet finns Allmänna sjukhuset som är en av de största arbetsplatserna i Malmö.