S:t Eriks Ögonsjukhus

Solna

Hemsös delägda bolag Vitartes uppför S:t Eriks Ögonsjukhus i anslutning till Nya Karolinska sjukhuset.

Hemsös och SveaNors gemensamt ägda projektutvecklingsbolag Vitartes förvärvade mark i den framväxande Hagastaden i slutet av 2015. Syftet med förvärvet är att möjliggöra byggnation av bland annat S:t Eriks Ögonsjukhus i anslutning till Nya Karolinska Sjukhuset.

Ögonsjukhuset omfattar cirka 21 000 kvadratmeter och ligger i Hagastaden i kvarteret Patienten. Utvecklingen av fastigheten som förutom att inhysa S:t Eriks Ögonsjukhus kommer att bli ett centrum för företag, forskning och utbildning inom ögonforskning och vård. Projektet genomfördes som en totalentreprenad med en investering på cirka 1,8 miljarder.

Nybyggnationen färdigställdes vid årsskiftet 2019/2020 och kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå guld.

Den färdigställda fastigheten ägs och förvaltas av Hemsö. 

Fakta

Plats: Hagastaden, Stockholm
Typ av objekt: Vård, forskning
Upphandlingsform/entreprenör: Arcona
Hyresgäst: Region Stockholm
Omfattning: 21 000 kvm
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad guld
Projekttid: 2019/2020