Eye center of excellence

Solna

Eye center of excellence är utvecklat för att möta dagens och framtidens vård vad gäller patientbehov och arbetssätt.

Hemsös och SveaNors gemensamt ägda projektutvecklingsbolag Vitartes förvärvade mark i den framväxande Hagastaden i slutet av 2015. Syftet med förvärvet är att möjliggöra byggnation av bland annat S:t Eriks Ögonsjukhus i anslutning till Nya Karolinska Sjukhuset. Ögonsjukhuset omfattar cirka 21 000 kvadratmeter och ligger i life science-området i Hagastaden, kvarteret Patienten.

Visionen är att skapa ett Eye ­center of excellence för att stimulera vård, forskning och utveckling inom ögonområdet, genom samverkan med andra aktörer inom vård, akademi och näringsliv.

Projektet genomfördes som en totalentreprenad med en investering på cirka 1,8 miljarder.

Nybyggnationen färdigställdes vid årsskiftet 2019/2020 och kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå guld.

Den färdigställda fastigheten ägs och förvaltas av Hemsö. 

Fakta

Plats: Hagastaden, Stockholm
Typ av objekt: Vård, forskning
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad/Arcona
Hyresgäst: Region Stockholm
Omfattning: 21 000 kvm
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad guld
Projekttid: 2019/2020