Polishus i Rinkeby

Stockholm

Hemsö förvärvade i juni 2019 en pågående byggnation av ett nytt polishus i Rinkeby. Hemsös andel av den totala investeringen uppgår till cirka 480 miljoner kronor. Polismyndigheten har tecknat ett 15-årigt hyresavtal.

Hemsö tog över ansvaret som byggherre för projektet i samband med förvärvet. Byggstart för det nya polishuset skedde i december 2017 med NCC som totalentreprenör. Polishuset beräknas stå klart under andra kvartalet år 2020 och kommer att ha cirka 240 nya arbetsplatser. Den totala investeringen uppgår till cirka 650 miljoner kronor varav Polismyndigheten står för cirka 30 procent av den totala entreprenadkostnaden.

Fastigheten är belägen längs med Rinkeby Allé nära Rinkeby centrum. Området ingår i Stockholms stads Vision Järva 2030 med avsikt att skapa ett tryggare och område med trivsamma miljöer för människor att bo och verka i.

Polismyndigheten har tecknat ett hyresavtal för hela byggnaden med en löptid på 15 år. 

Fakta

Plats: Rinkeby, Stockholm
Typ av objekt: Polishus
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad, NCC
Hyresgäst: Polismyndigheten
Omfattning: 11 700 kvm, 240 arbetsplatser
Projekttid: 2017 - 2020