Vänersborgs Tingsrätt

Vänersborg

Hemsö har tilldelats hyresavtalet för den nya Tingsrätten i Vänersborg. Hyresavtalet med Domstolsverket är på 15 år. Investeringen uppgår till cirka 300 mkr. Hemsö genomför projektet i samarbete med Fojab.

Den nya Tingsrätten uppförs på Hemsös fastighet Grävlingen 28. Läget i staden, i nära anslutning till järnvägsstation, gågatan och restauranger samt en tydlig placering i den södra infarten till centrala Vänersborg överensstämmer väl med Domstolsverkets behov på orten. Inflyttning sker i juni 2026.

Domstolsbyggnaden består av 6 850 kvadratmeter och inrymmer cirka 130 arbetsplatser, 11 rättssalar, varav två säkerhetssalar, säkerhetskontroll med anslutande reception, allmänhetens ytor, personalens kanslilokaler samt intransport och rum för frihetsberövade. Byggnaden kommer att uppföras med stort fokus på energieffektivitet och är förberedd för en eventuell framtida utbyggnad på ett sådant sätt att säkerhetszoner och flöden säkerställs.

Fakta

Plats: Vänersborg
Typ av objekt: Tingshus
Hyresgäst: Domstolsverket
Omfattning: 6 850 kvm
Projekttid: 2023 - 2026
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad