Hoppa till innehåll
Hem / Projekt / Södra Källtorp

Södra Källtorp

I det nya bostadsområdet Södra Källtorp har Hemsö utvecklat området där Wenströmska skolan tidigare låg.

I nära samarbete med Västerås stad har vi utvecklat och uppfört ett äldreboende och ett angränsande trygghetsboende. Den befintliga idrottshallen revs till viss del för att göra plats för en förskola, och kvarvarande del renoverades, med bland annat ny entré och nya omklädningsrum.

Visionen har varit att skapa ett nytt område med god samhällsservice. Äldreboendet, med 120 platser är kärnan, kombinerat med trygghetsboendet med 54 lägenheter, en förskola för 72 barn och idrottshall för skolor och föreningar. Tillsammans skapar detta nya mötesplatser och ett ökat serviceutbud i området.

Västerås stad har tecknat ett 25-årigt hyresavtal för äldreboendet och förskolan samt ett förmedlingsavtal för fem lägenheter i trygghetsboendet. På så sätt kunde dubbelrum i äldreboendet undvikas. Ett 15-årigt avtal har tecknats för idrottshallen.

Den totala uthyrningsbara ytan är 15 000 kvadratmeter. Sedan tidigare äger Hemsö bland annat Mälardalens universitet och ett flertal andra samhällsfastigheter i Västerås.

Byggnationen av äldreboendet startade 2019 och stod klart 2021. Förskolan och trygghetsbostäderna stod klara 2022. Samtliga byggnader certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Faktaruta:

Plats:

Västerås


Typ av objekt:

Äldreboende, trygghetsboende, förskola, idrottshall


Entreprenör:

Peab, HMB Construction


Hyresgäst:

Västerås stad


Omfattning:

Äldreboende 120 platser, trygghetsboende 54 lägenheter, förskola med 72 platser, 15 000 kvm


Projekttid:

2019-2022


Miljöcertifiering:

Miljöbyggnad Silver

Läs mer om området Södra Källtorp: