Campus Vasastan

Stockholm

Hemsös fastighet Kadetten på Karlbergsvägen 77 i Stockholm har konverterats till en modern gymnasieskola - Campus Vasastan. Ett 12-årigt hyresavtal har tecknats med skolkoncernen AcadeMedia för hela fastigheten.

Fastigheten är en före detta korvfabrik som tidigare använts bland annat till kontor, belägen på Karlbergsvägen 77. Den har omvandlats till en modern skolbyggnad. I byggnaden har vi skapat en ljusgård som är en naturlig samlingspunkt och skolans hjärta samt en tillhörande innergård med ett orangeri. En ny välkomnande huvudentré och nya grönytor på framsidan har också skapats. Projektet har haft ett stort hållbarhetsfokus med återbruk, återvinning och höga energimål som fokuspunkter. Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår i dagsläget till cirka 11 400 kvadratmeter.

Efter ett konstruktivt och kvalitativt samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor samt Tengbom arkitekter vann en ny detaljplan laga kraft, vilken stödjer skoländamål långsiktigt. Stockholms Stad bedömer att det kommer behövas ytterligare 15 000 nya gymnasieplatser i Stockholms län fram till år 2027.

Den totala ytan i fastigheten fördelas på sju våningar ovan mark, samt souterräng- och källarplan. Även matsal och salar för idrott inryms i de nedre planen. Byggnationen startade under första halvåret 2021 och skolan tog emot sina första elever till höstterminen 2022. Entreprenör för ombyggnationen är Novogruppen.

Fakta

Plats: Stockholm
Typ av objekt: Gymnasieskola
Hyresgäst AcadeMedia
Omfattning: 11 400 kvm
Projekttid: 2021 - 2022När projektet färdigställdes ville vi på Hemsö även liva upp fasaden och genom vårt deltagande i festivalen Wall Street Stockholm tog vi i samarbete med hyresgästen AcadeMedia beslut om en muralmålning.

Målningen påbörjades i slutet på juni 2022 och var klar på bara några dagar. Pilar Tolosa och Julían Facundo Razquin från Argentina – som signerar sin konst Ciplope – har målat väggen.

I filmen berättar Åsa Nordell Holmstrand, chef projektutveckling Öst, Hemsö och konstnärerna mer om valet av motiv och vad konstverket tillför till platsen.