Internationella Engelska skolan i Borstahusen

Landskrona

Hemsö har tillsammans med Thage i Skåne AB utvecklat en ny grundskola i expansiva Borstahusen utanför Landskrona. Det första spadtaget togs i mars 2016 och höstterminen 2017 kunde skolan flytta in. Hyresgäst är Internationella Engelska skolan som har tecknat ett 20-årigt avtal.

Projektet resulterade i 6 400 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Skolan för ca 600 elever omfattar årskurser från förskoleklass till och med årskurs 9. Intill skolfastigheten har Hemsö även byggt en fullskalig idrottshall med läktare för 300 personer som kommer att hyras av kommunen. Hyresavtal för idrottshallen är tecknat för 20 år. Idrottshallen och intilliggande idrottsplats erbjuder en mängd olika möjligheter på fritidsaktiviteter.

Fakta

Plats: Borstahusen, Landskrona
Typ av objekt: Nybyggd skola F-9, 2 plan och idrottshall
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad  med Thage i Skåne AB samt Peab
Hyresgäst: Internationella Engelska Skolan och Landskrona stad
Omfattning: 6 400 kvm skola, 2 600 kvm idrottshall, 600 elever
Miljöcertifiering: MIljöbyggnad silver
Projekttid: 2015 - 2017