Campus Pollacksbacken

Uppsala

Hemsö har förvärvat ett universitetscampus i centrala Uppsala för ombildning till skolverksamhet. Fastigheten Kronåsen 1:15 består av 20 byggnader och utgör merparten av det så kallade ITC-området vid Campus Polacksbacken. Efter genomförda projekt får fastigheten en uthyrbar yta om sammanlagt 28 300 kvadratmeter och campuset kommer att erbjuda skolplatser för cirka 2 400 elever.

Vi har även vunnit kommunens upphandling om ett hyresavtal för en ny gymnasieskola i Uppsala. Det innebär att projektet kan påbörjas för att anpassa området och skapa ett attraktivt gymnasiecampus samt ny grundskola.

Den nya kommunala gymnasieskolan kommer att få moderna undervisningslokaler för 1 400 elever och projektet sker i två etapper, den första etappen för 800 elever blir klar sommaren 2023 och etapp två för 600 elever blir klar sommaren 2024. Hemsö tar även över ett annat projekt som innebär en ombyggnation för att skapa en ny grundskola, F-3, för 200 elever. Redan idag driver Academedia två gymnasieskolor för totalt 800 elever i en av byggnaderna på fastigheten.

Området där fastigheten ligger har en lång historia som går tillbaka till slutet av 1800-talet då det användes av militären. Den nuvarande bebyggelsen uppfördes i början av 1900-talet och är kulturminnesmärkt.

Åsa Östman
Projektchef
08-501 170 29
Skicka e-post