Ektorps skola

Nacka

Hemsö utvecklar en ny kommunal för- och grundskola i Ektorp i Nacka för 900 elever samt en fullstor idrottshall. De nya lokalerna ersätter nuvarande Ektorps skola som ägs sedan tidigare av Hemsö. Ett nytt 25-årigt hyresavtal kommer att tecknas med Nacka kommun för både skollokaler och idrottshall om totalt cirka 10 000 kvadratmeter.

Ektorps skola har idag kommunal verksamhet för åk F -6 inklusive förskola med cirka 360 elever. Fastigheten är i dåligt skick och det är inte långsiktigt hållbart att behålla den med nuvarande utformning. Hemsö planerar därför att uppföra en ny skolbyggnad för åk F-9 inklusive förskola för totalt 900 elever, en fullstor idrottshall samt en 5-spelarplan på skolgården.

Den nya skolbyggnaden med fullskalig idrottshall blir ett tillskott i Nacka samt att lokalerna kan användas av förenings- och kulturverksamheter utanför skoltid.

Byggstarten planeras till sommaren 2023 och skolan blir klar för inflyttning till sommaren 2025.

Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med ambition att erhålla Miljöbyggnad Guld för energianvändning.

Fakta

Plats: Nacka
Typ av objekt: För- och grundskola samt fullstor idrottshall
Hyresgäst: Nacka kommun
Omfattning: 10 000 kvm
Projekttid: 2023 - 2025
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver, Guld för energianvändning