Förskola i Hertonäs

Helsingfors

Hemsö utvecklar en förskola i stadsdelen Hertonäs Helsingfors. Ett 25-årigt hyresavtal har tecknats med Helsingfors stad. Investeringen uppgår till cirka 11 miljoner euro.

Den nya förskolan med plats för 224 barn kommer att nyttja lokalt producerad energi i möjligaste mån. Minst 90 procent av det årliga värmeenergibehovet ska komma från bergvärme och minst tio procent av elenergin från solel.

Fasaden kommer att vara i trä och förskolan kommer stt ha grönt tak.

Byggnaden ska certifieras enligt Breeams nivå Excellent. Planerad inflytt är i början av 2025.