Förskola i Linköping

Linköping

I Hjulsbro i Linköping har Hemsö utvecklat en ny förskola för 160 barn.

Den nya förskolan är etablerad på en egenägd fastighet som även tidigare använts till förskoleverksamhet. Den tidigare byggnaden var i dåligt skick och revs 2017 för att göra plats för den nya förskolan. Ett 15-årigt avtal har tecknats med Linköpings kommun.

Förskolan består av två våningsplan och omfattar cirka 1 700 kvadratmeter uthyrningsbar yta. 

Förskolan stod färdig för inflytt i tredje kvartalet 2021. Fastigheten har miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad Silver.

Fakta

Plats: Hjulsbro, Linköping
Typ av objekt: Förskola
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad, Bygg AB Bernhardsson & Carlsson
Hyresgäst: Linköpings kommun
Omfattning: 1 700 kvm, 160 förskolebarn
Projekttid: 2020 - 2021
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver