Förskola i Linköping

Linköping

I Hjulsbro, Linköping pågår produktionen av en ny förskola för 160 barn.

Den nya förskolan etableras på egenägd fastighet som även tidigare använts till förskoleverksamhet, den tidigare byggnaden var i dåligt skick och revs 2017 för att göra plats för den nya förskolan. Ett 15-årigt avtal har tecknats med Linköpings kommun.

Förskolan kommer att utgöras av två våningsplan och omfatta cirka 1 700 kvadratmeter uthyrningsbar yta. 

Byggnationen startade i slutet av mars 2020 och förskolan beräknas vara färdig för inflytt till tredje kvartalet 2021. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Fakta

Plats: Hjulsbro, Linköping
Typ av objekt: Förskola
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad, Bygg AB Bernhardsson & Carlsson
Hyresgäst: Linköpings kommun
Omfattning: 1 700 kvm, 160 förskolebarn
Projekttid: 2020 - 2021
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver