Grundskola i Ljungskile

Hemsö utvecklar en ny F-9 grundskola med en fullstor idrottshall samt en mindre idrottssal i Ljungskile. Den nya skolan ska ge plats för cirka 1 000 elever. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Uddevalla kommun.

Skolan omfattar cirka 14 000 kvm och delas upp i två separata skolbyggnader. Årskurserna 7-9 är belägna i anslutning till idrottsdelen och årskurserna F-6 är belägna i anslutning till matsalen och tillagningsköket.

Skolan är det tredje projektet i Hemsös samverkansavtal med Uddevalla kommun som fått ett genomförandebeslut. Byggnationen sker i två etapper. Den första etappen är byggnaden för årskurs 7-9 inklusive idrottsdelen.

Planerad byggstart är under hösten 2023 och etappen beräknas vara färdigställd under 2025. Den andra etappen är byggnaden för årskurs F-6, som planeras färdigställas två år senare. Hemsö förvärvar den mark där den befintliga Ljungsskileskolan står idag.

Fakta

Plats: Ljungskile
Typ av objekt: Grundskola F-9, idrottshall
Hyresgäst: Uddevalla kommun
Omfattning: 14 000 kvm
Projekttid: 2023 - 2025
Miljöcertifiering: Svanen