Grundskola och förskola i Växjö

Växjö

Hemsö har förvärvat en grundskola och förskola med tillhörande idrottshall som är under byggnation i Växjö. Säljare och byggherre är Skanska som har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Internationella Engelska Skolan och ett 15-årigt hyresavtal med Kunskapsförskolan.

Grundskolan som planeras för 600 elever i årskurs F-9 samt idrottshallen kommer att förhyras av Internationella Engelska Skolan. Förskolan för 125 barn kommer att förhyras av Kunskapsförskolan. Projektet har utvecklats av Skanska, som också är entreprenör för byggnationen. Byggnaderna omfattar totalt 7 200 kvadratmeter uthyrbar yta och ligger i området Telestadshöjden i Växjö.

Hållbarhet är en ledstjärna i projektet. För att skapa en god skolmiljö läggs stor vikt vid hälsosamma materialval, god ventilation och närhet till växtlighet. Designen utformas för att främja en trygg och inkluderade miljö med öppna ytor och god belysning så att personalen kan ha uppsikt över eleverna.

Området Telestadshöjden ligger 4 km söder om Växjö centrum och kommer att exploateras med 700 nya bostäder de närmaste åren. 

Skolorna exklusive idrottshallen kommer att certifieras enligt LEED Silver. Byggnationen beräknas vara färdigställd under tredje kvartalet 2022.

 

Fakta

Plats: Växjö
Typ av objekt: Grundskola och förskola
Hyresgäst: Internationella Engelska Skolan och Kunskapsförskolan
Omfattning: 7 200 kvm
Projekttid: 2020 - 2022
Miljöcertifiering: LEED Silver