Harvestadsskolan i Linköping

Linköping

I mars 2014 togs första spadtaget för Harvestadsskolan och sommaren 2015 stod den helt klar. Skolan kommer att ha plats för cirka 350 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Kommunen är hyresgäst och har träffat ett 15-årigt hyresavtal med Hemsö för de nybyggda lokalerna. Nybyggnationen innebär en investering i storleksordningen 100 miljoner kronor och har en yta på 4200 kvm.

Hållbar skola invigd

I strålande solsken invigdes Harvestadsskolan tillsammans med stolta elever och lärare den 10 september 2015. Skolan är belägen i den "nya" stadsdelen Södra Hjulsbro, även kallad Harvestad, som snabbt har vuxit och utvecklats till en mycket populär och attraktiv del av Linköping.

Hemsö förvaltar idag drygt 80 skolfastigheter och färdigställer ett antal nya varje år. Det har gett oss en unik kunskap om skolmiljöer. Vi tycker det är viktigt med en bra och sund miljö för barnen därför har vi redan från början haft en tydlig inriktning på hållbarhet. Att göra bra och sunda materialval är en självklarhet och extra viktigt i förskolor och skolor. Vi har också lagt vikt vid att skapa lokaler som är flexibla. Skolans planlösning innebär att lokalerna enkelt kan omvandlas och anpassas till den åldersgrupp som har störst lokalbehov, oavsett om det är förskola eller skola.

Sunda material och låg energiförbrukning

Hemsö har använt SundaHus Miljödata för att kontrollera och dokumentera alla material som användes vid nybyggnationen. Det garanterar att samtliga material i projektet är medvetet valda utifrån hälsa och miljö. Skolan är även Green Building certifierad vilket innebär att byggnaden har 25 procents lägre energiförbrukning jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets Byggregler.

Fakta

Plats: Linköping
Typ av objekt: F-6- skola
Hyresgäst: Linköpings kommun
Omfattning: 4 200 kvm, ca 350elever
Projekttid: 2014-2015