Kastanjen

Lund

Projektet har omfattat ombyggnation av en äldre kulturminnesmärkt byggnad till en modern förskola i två plan med 6 avdelningar.

Utemiljön som delvis är inom strandskyddat område har behandlats med särskild varsamhet och är företrädesvis utformad med utgångspunkt i robusta naturmaterial och bevarande av värdefull vegetation. Förskolans verksamhet startade hösten 2016 och bedrivs i Norlandias regi. Historiskt är byggnaden är en verkstadsbyggnad från tiden då S:t Larsparken var ett Hospitalsområde. Byggnaden uppfördes ursprungligen år 1879 och år 1890 byggdes huset om till bageri.

Fakta

Plats: Lund
Typ av objekt: Förskola
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad, Byggnadsfirman Otto Magnusson
Hyresgäst: Norlandia Förskolor AB
Omfattning: 650 LOA, för ca 80 barn
Miljöcertifiering: Materialval via Sunda Hus
Projekttid: 2015-2016