Joensuu Konservatoriet i Finland

Joensuu

Hemsö har utvecklat en ny skola för musikundervisning, Joensuu Konservatoriet i Finland. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Joensuu stad.

Det nya konservatoriet blir Hemsös första etablering i Joensuu och har byggts på Östra Finlands Universitetscampus. Konservatoriet är en del av Joensuu stads verksamhet som bland annat bedriver praktisk musikutbildning. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 3 700 kvadratmeter.

Konservatoriet inrymmer en musiksal med 250 platser samt en repetitionssal för 100 musiker. Förutom salarna finns även undervisningslokaler i byggnaden.

Entreprenaden upphandlades som totalentreprenad. Byggnationen startade andra kvartalet 2020 och färdigställdes under tredje kvartalet 2021. Byggnaden är uppförd med hög teknisk standard och har miljöcertifierats enligt BREEAM Very Good.

Fakta

Plats: Joensuu i Finland
Typ av objekt: Musikskola
Hyresgäst Joensuu stad
Omfattning: 3 700 kvm
Projekttid: 2020 - 2021