Joensuu Konservatoriet i Finland

Joensuu

Hemsö utvecklar en ny skola för musikundervisning, Joensuu Konservatoriet i Finland. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Joensuu stad.

Det nya konservatoriet blir Hemsös första etablering i Joensuu och kommer att byggas på Östra Finlands Universitetscampus. Konservatoriet är en del av Joensuu stads verksamhet som bland annat bedriver praktisk musikutbildning. Den totala uthyrningsbara ytan kommer att uppgå till cirka 3 700 kvadratmeter.

Konservatoriet kommer att rymma en musiksal med 250 platser samt en repetitionssal för 100 musiker. Förutom salarna skapas även undervisningslokaler i byggnaden.

Entreprenaden kommer att upphandlas som totalentreprenad. Byggstarten är beräknad till andra kvartalet 2020 och färdigställande till tredje kvartalet 2021. Byggnaden kommer att uppföras med hög teknisk standard och miljöcertifieras enligt BREEAM Very Good.

Fakta

Plats: Joensuu i Finland
Typ av objekt: Musikskola
Hyresgäst Joensuu stad
Omfattning: 3 700 kvm
Projekttid: 2020 - 2021