Kornknarrens förskola

Västerås

I Västerås planerar Hemsö för en ny förskola i det nya området Kornknarren, beläget i stadsdelen Råby.

Västerås stad och Hemsö har i samverkan tagit fram utformningen av förskolan med sex avdelningar för 108 barn.

Kornknarrens förskola ligger på en naturtomt med mycket fina naturvärden vilka kommer att bevaras på förskolans gård. Förskolan kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Silver. Hållbarhet, långsiktighet och flexibilitet är ledorden som varit vägledande vid utformningen av den nya förskolan.

Avdelningarna är flexibelt utformade för att lokalerna ska kunna nyttjas av både små och stora barn, beroende på hur barnkullarnas storlek förändras över tid.

Byggstarten genomfördes första kvartalet 2022 och planeras vara färdigställt till sommaren 2023. Till färdigställandet kommer även alla utvändiga byggarbeten med bostäderna att vara klara.

 

Fakta

Plats: Västerås
Typ av objekt: Förskola
Hyresgäst: Västerås stad
Omfattning: 1 310 kvm
Projekttid: 2022 - 2023
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver