Kunskapsskolan

S:t Larsparken, Lund

Projektet har omfattat om- och tillbyggnation av en äldre kulturminnesmärkt byggnad till moderna specialsalar och förbättrad och modern ventilation.

Utemiljön som delvis är inom strandskyddat område har behandlats med särskild varsamhet och är företrädesvis utformad med utgångspunkt i robusta naturmaterial och bevarande av värdefull vegetation. Exempelvis är en gammal parkering idag en mycket omtyckt fotbollsplan som även nyttjas flitigt efter skoldagens slut. Runt om byggnaden finns trevliga sittplatser i bästa solläge med naturskön utsikt.

Skolans utökade verksamhet startade våren 2016 och bedrivs i Kunskapsskolans regi. Historiskt är byggnaden är en tvättförrättning med personalmatsalar från tiden då S:t Larsparken var ett Hospitalsområde. Byggnaden uppfördes ursprungligen senare delen av 1800-talet. Under 1900-talets senare del har byggnaden fungerat som centralförråd och i början av 2000 talet etablerade sig Kunskapsskolan här.

Fakta

Plats: S.t Larsparken, Lund
Typ av objekt: Skola åk 6 - 9
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med Servicekuben AB
Hyresgäst: Kunskapsskolan
Omfattning: 2 750 kvm
Projekttid: 2014 - 2016