Ljungs-Hälle förskola

Ljungskile

I Ljungskile utvecklar vi en ny förskola som ersätter den befintliga förskolan vid Ljungskileskolan.

Uddevalla kommun och Hemsö har i samverkan tagit fram utformningen av förskolan som byggs i två plan med åtta avdelningar för totalt 160 barn. Den nya förskolan ersätter den befintliga förskolan vid Ljungskileskolan. Genom att flytta förskoleverksamheten till den nya förskolan tillgängliggörs mark för att bygga nya och utökade skollokaler för Ljungskileskolan.

Ljungs-Hälle förskola ligger på en naturtomt med fina naturvärden som bevaras på förskolans gård. Förskolan kommer att certifieras med miljömärkningen Svanen. På taket placeras solceller för att hållbart försörja fastigheten med el.

Hållbarhet, långsiktighet och flexibilitet har varit vägledande vid utformningen av den nya förskolan. Avdelningarna är flexibelt utformade för att kunna utnyttja lokalerna både för små och stora barn, beroende på hur barnkullarnas storlek förändras över tid.

Ljungs-Hälle förskola är det första projektet som påbörjas inom ramen för samarbetet med Hemsö. Byggnationen startade i januari 2022 och färdigställs till sommaren 2023.

 

Fakta

Plats: Ljungskile
Typ av objekt: Förskola
Hyresgäst: Uddevalla kommun
Omfattning: 1 500 kvm
Projekttid: 2022 - 2023
Miljöcertifiering: Svanen