Mälardalens universitet

Eskilstuna

I mars 2017 förvärvade Hemsö tomträtter som nu har bebyggts med Mälardalens universitet i centrala Eskilstuna. De moderna och flexibla lokalerna har en uthyrningsbar yta på 20 000 kvadratmeter.

Mälardalens universitet (MDU) färdigställdes och 4 000 studenter och 300 anställda kunde flytta in i nya och moderna utbildningslokaler, skolverksamheten var igång i april 2020. I projektet har Serneke varit totalentreprenör och den uthyrningsbara ytan är 20 000 kvadratmeter. Den nya universitetsbyggnaden har en central placering på det innovativa kunskapsstråket som går från järnvägsstationen, via Drottninggatan mot ån, till Munktellområdet. 

MDU har 16 000 studenter som läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. På MDU bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående.

MDU:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre. MDU finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Universitetet har tecknat ett 20-årigt hyreskontrakt. Byggnaden är klassificerad Miljöbyggnad Silver och byggnadens energianvändning nivå Guld.

Ombyggnaden från badhus till bibliotek och inredningsarkitekturen i MDU:s campus i Eskilstuna vann Sörmlands arkitekturpris 2022. Läs mer om priset på MDU:s webbplats >>

Fakta

Plats: Eskilstuna
Typ av objekt: Utbildningsfastighet
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med Serneke
Hyresgäst: Mälardalens universitet
Omfattning: 20 000 kvm
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver/guld
Projekttid: 2017 - 2019