Ryttersborgsskolan

Västerås

Hemsö utvecklar Ryttersborgsskolan, en ny grund- och gymnasieskola i Kristiansborgsområdet vid Mälardalens universitet i Västerås. Den nya skolan kommer att ge plats för cirka 860 elever.

Skolan kommer att ha två hyresgäster – Västerås stad med lokaler för Carlforsska gymnasiet och Västerås yrkeshögskola, samt högstadieskola för JENSEN education.

I anslutning till skolbyggnaden etableras en grön aktivitetsyta, som är högstadieelevernas skolgård under skoltid medan den efter skoltid blir en resurs för studenter och allmänhet.

Hyreskontrakt för skolorna är tecknat på 15 år.

Fakta

Plats: Västerås
Typ av objekt: Grundskola 7-9, gymnasium, yrkeshögskola
Hyresgäst: Västerås stad och JENSEN Education
Omfattning: 7 600 kvadratmeter
Projekttid: 2022 - 2024
Miljöcertifiering: Svanen