Vikhemskolan i Staffanstorp

Staffanstorp

Hemsö har tilldelats mark i Staffanstorp för att utveckla en ny grundskola samt förskola. Grundskolan omfattar årskurs F-9 för 600 elever samt tillhörande förskola med 10 avdelningar för totalt 200 barn. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Internationella Engelska Skolan för grundskolan.

Vikhemskolan blir den andra grundskolan som Hemsö uppför i Staffanstorp och det fjärde projektet i kommunen. 2016 färdigställdes Uppåkraskolan och 2019 stod en förskola och ett äldreboende klart i kommunen. Den nya grundskolan får en uthyrningsbar yta på 6 100 kvadratmeter och förskolan en yta på 1 650 kvadratmeter.

Grundskolan är belägen i det växande villaområdet Vikhem i Staffanstorp. I samma område har Hemsö nyligen färdigställt äldreboendet Villa Vikhem med Vardaga som hyresgäst.

Byggstart genomfördes fjärde kvartalet 2020 och skolan stod klar till höstterminen 2022.

Fastigheten miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver med målsättning Guld för energianvändning.

Fakta

Plats: Staffanstorp
Typ av objekt: Grundskola/förskola
Upphandlingsform/entreprenör: Veidekke
Hyresgäst: Internationella Engelska skolan
Omfattning: 7 750 kvm, 600 elevplatser och 200 förskoleplatser
Projekttid: 2020 - 2022
Miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver, Guld för energi