Köpingeskolan i Trelleborg

Trelleborg

Hemsö har tilldelats mark i Trelleborg för att utveckla en ny grundskola, förskola samt en idrottsanläggning. Grundskolan har plats för 700 elever i årskurserna F-9 samt fritids. Investeringen uppgår till drygt 400 miljoner kronor. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Internationella Engelska Skolan för den nya grundskolan.

Nybyggnationen avser förutom grundskolan även en förskola för 160 barn samt en idrottsanläggning. Den nya skolan är etablerad i ett nytt utvecklingsområde i östra delen av Trelleborg.

Skolbyggnaden utgörs av tre våningsplan och omfattar cirka 7 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta inklusive förskolan. Idrottshallarna utgör en separat byggnad och ligger i nära anslutning till grundskolan. Avsikten är att Trelleborgs kommun ska hyra idrottsanläggningen.

Fastigheterna kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver med målsättning om Miljöbyggnad Guld avseende energianvändning.

Byggstart är beräknat till tredje kvartalet 2020 och den nya skolan beräknas stå klar till starten av läsåret 2022/23.

Fakta

Plats: Fagerängen, Trelleborg
Typ av objekt: Förskola, grundskola, idrottshall
Upphandlingsform/entreprenör: Veidekke
Hyresgäst: Internationella Engelska Skolan och Trelleborgs kommun
Omfattning: 7 500 kvm, 700 elever och 160 förskolebarn
Projekttid: 2020 - 2022/23