Paradisskolan

Borlänge

Hemsö har på uppdrag av Borlänge kommun utvecklat en ny skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Borlänge kommun.

Skolan byggs enligt konceptet "Skolan mitt i byn" som innebär att lokalerna ska vara en mötesplats för alla åldrar och olika intressen i närområdet. Ambitionen är en multianvändning av skolan och att den samnyttjas av andra verksamheter utanför skolans tid. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.

Skolan är i området Tjärna i centrala Borlänge, ett område där det råder brist på skolplatser.

Byggnadsarbeten påbörjades under 2019 och skolan färdigställdes till höstterminen 2021.

Fakta

Plats: Borlänge
Typ av objekt: Förskola, grundskola, idrottshall
Upphandlingsform/entreprenör: HMB
Hyresgäst: Borlänge kommun
Omfattning: 9 200 kvm, ca 600 elever
Projekttid: 2019 - 2021