Svindersviks skola i Nacka

Nacka

Hemsö har förvärvat Svindersviks skola i centrala Nacka. Fastigheten ska utvecklas genom om- och tillbyggnation för att kunna erbjuda fler ändamålsenliga lokaler för barnomsorg, utbildning och idrott.

Skolbyggnaderna är till stora delar vakanta med undantag av idrottslokaler som hyrs av Nacka kommun. På fastigheten finns flera byggnader med tydlig skolkaraktär som väntas kunna bevaras och rustas upp för att fungera för en modern skolverksamhet även i framtiden.

Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 2 500 kvadratmeter och Hemsös ambition är att fördubbla denna genom tillskapande av nya ytor inom fastigheten.

Under sommar och höst 2022 genomförs en förstudie för att utreda förutsättningarna för fastigheten och närområdet.