Campus Tensta

Tensta

Hemsö har förvärvat byggnaderna Tensta gymnasium och Tensta Träff som kommer att genomgå en omfattande renovering och varsamt återställas till toppskick. Visionen är att skapa Campus Tensta, en plats som återigen sjuder av liv och präglas av högkvalitativ utbildning.

De blåklassade byggnaderna ritades av arkitekten Gösta Uddén och är en blandning av modernism och traditionell asiatisk arkitektur. Skolan invigdes 1984 men står tom sedan 2019. I Tensta Träff finns i dag ett bibliotek samt föreningsverksamhet.

Hemsös vision

Tillgång till god utbildning är en nyckelfaktor för framtidstro och positiva livsval. Vår vision är att skapa Campus Tensta - ett utbildningscampus där elever i olika åldrar och från hela Stockholm möts. Gymnasium, vuxenutbildning och även högskoleutbildning vill vi ska inrymmas i lokalerna, tillsammans med verksamheter för kultur, innovation och entreprenörskap. Skola på dagen och föreningsliv på kvällen skapar trygghet med liv och rörelse under stor del av dygnet. Genom denna långsiktiga och stora investering i Tensta kan vi tillsammans med samarbetspartners göra stor skillnad för eleverna, deras familjer och samhället i stort. 

Tensta gymnasium och Tensta Träff omfattar drygt 21 000 kvadratmeter. Dialog med potentiella hyresgäster och det lokala föreningslivet pågår.

Tanken är att gymnasium, vuxenutbildning och även högskoleutbildning ska inrymmas i lokalerna, tillsammans med verksamheter för kultur, innovation och entreprenörskap. Samtidigt eftersträvas en bred dialog med skoloperatörer och lokalsamhället. Det gäller även föreningslivet i Tensta Träff. Tenstabornas behov och önskemål är betydelsefulla.

Hemsö tillträdde fastigheten 1 april 2022. Skolbyggnaden beräknas vara klar för inflyttning till 2023/2024.

Läs mer här >>