Widénska gymnasiet

Västerås

Hemsö har fått i uppdrag att uppföra Widénska gymnasiet av Västerås Stad. Den planerade byggnaden kommer att ha en uthyrningsbar yta på cirka 5 800 kvadratmeter och den totala investeringen uppskattas till cirka 150 miljoner kronor.

Den nya gymnasieskolan ligger intill Vasagatan i Västerås och bygger vidare på en rad kunskapsbyggnader som ligger längs gatan, till exempel högskolans campus och stadsbiblioteket. Skolan kommer att ha plats för cirka 480 elever och Västerås Stad har tecknat ett hyresavtal på 15 år.

Hemsö äger och har uppfört ett stort antal skolbyggnader runt om i Sverige under de senaste åren och har för närvarande ett flertal aktiva skolprojekt igång

Den nya byggnaden har formen av en kvadrat med tre våningsplan. Tack vare den kompakta byggnadsformen skapas närhet mellan alla delar av verksamheten. På gatuplanet kommer det att finnas en inre gata som fungerar som en mötesplats med ett café. På plan två och tre skapas sittplatser för umgänge och studier på broar och balkonger. Inflyttning sker under 2019.

Fakta

Plats: Västerås
Typ av objekt: Utbildningsfastighet
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med Nordikon
Hyresgäst: Västerås Stad
Omfattning: 5 800 kvm
Projekttid: 2017 - 2019