Widénska gymnasiet

Västerås

Hemsö fick i uppdrag att uppföra Widénska gymnasiet av Västerås Stad. Byggnaden har en uthyrningsbar yta på cirka 5 800 kvadratmeter och den totala investeringen uppgick till cirka 150 miljoner kronor.

Den nya gymnasieskolan ligger intill Vasagatan i Västerås och bygger vidare på en rad kunskapsbyggnader som ligger längs gatan, till exempel högskolans campus och stadsbiblioteket. Skolan har plats för cirka 480 elever och Västerås Stad har tecknat ett hyresavtal på 15 år.

Den nya byggnaden har formen av en kvadrat med tre våningsplan. Tack vare den kompakta byggnadsformen skapas närhet mellan alla delar av verksamheten. På gatuplanet finns en inre gata som fungerar som en mötesplats med ett café. På plan två och tre har sittplatser för umgänge och studier skapats på broar och balkonger. Inflyttning skedde i januari av 2019.

Fakta

Plats: Västerås
Typ av objekt: Utbildningsfastighet
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med Nordikon
Hyresgäst: Västerås Stad
Omfattning: 5 800 kvm
Projekttid: 2017 - 2019