Hälsans hus

Kungshamn

Hemsö förvärvade en vårdfastighet i Sotenäs kommun i september 2015 och har gjort en om- och nybyggnation av cirka 2 600 kvm då den befintliga byggnaden var i stort behov av upprustning. Fastigheten ligger i centrala Kungshamn och inhyser tandvård, vårdcentral med BVC, rehab samt apotek.

Den nya byggnaden får namnet Hälsans hus och projektet innebar att cirka två tredjedelar av den befintliga byggnaden revs för att kunna skapa nya ändamålsenliga lokaler samt nya parkeringsplatser. Den nya byggnaden är två våningar hög och lokalerna kan på detta sätt användas mer effektivt. Syftet med projektet var att skapa säkra, trivsamma och tillgänglighetsanpassade lokaler för lång tid framöver. Det centrala läget i Kungshamn med närhet till kommunikationer och parkering samt att vård och apotek finns under samma tak är en stor fördel för invånarna. Resterande ytor har även renoveras för att kunna hyras ut.

Hyresgäster blir Västra Götalandsregionen och Apoteket Kronan och den genomsnittliga kontraktstiden är på 16 år.

Fakta

Plats: Kungshamn
Typ av objekt: Multifunktionell fastighet
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med Serneke
Hyresgäst: Västra Götalandsregionen, Apoteket Kronan
Omfattning: 2 600 kvm
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver
Projekttid: 2016 - 2018