EMTN-program

Hemsö etablerade under september 2016 ett EMTN-program med ett rambelopp uppgående till 3 miljarder EUR för upplåning på den europeiska kapitalmarknaden.

Sammanfattning

Låntagare:

Hemsö Fastighets AB

Rambelopp:

3 000 000 000 EUR

Löptid:

Om lägst 1 år

Ledarbank:

Citibank

Emissionsinstitut:

Barclays, Danske Bank, Handelsbanken Capital Markets, SEB, BNP Paribas, Deutsche Bank, Nordea, Swedbank

Övrig information:

Grundprospekt för Hemsös EMTN-program (april 2019)

Grundprospekt för Hemsös EMTN-program (april 2018)

Grundprospekt för Hemsös EMTN-program (juni 2017)

Grundprospekt för Hemsös EMTN-program (augusti 2016)

 

Emitterade obligationer

EMTN Emissionsår Förfalloår Emitterat belopp Valuta Ränta Slutliga villkor
1 2016 2026 500 MEUR 1,00 %
3 2017 2020 200 MSEK 3M*+1,00 %
4 2017 2022 200 MSEK 3M*+0,85 %
5 2017 2032 60 MEUR 1,80 %
5:T2 2017 2032 25 MEUR 1,8 %
6 2017 2029 300 MEUR 1,75 %
7 2017 2019 450 MSEK 3M*+0,8 %
8 2017 2020 240 MSEK 0,529 %
10 2017 2021 200 MSEK 3M*+1,00 %
11 2017 2024 500 MSEK 1,645%
13 2018 2038 150 MSEK 3,05%
14 2018 2033 50 MEUR 2,00%
14:T2 2018 2033 6 MEUR 2,00%
15 2018 2023 500 MSEK 1,27%
16 2018 2020 300 MSEK 0,08%
17 2018 2023 300 MSEK 1,103%
18 2018 2021 400 MSEK 0,42%
18:T2 2018 2021 300 MSEK 0,42%
19 2018 2021 150 MSEK 3M*+0,65%
20 2018 2028 100 MSEK 3M*+0,96%
21 2018 2021 250 MSEK 0,25%
22 2018 2020 500 MSEK 0,147 %
23 2018 2022 540 MSEK 3M*+0,75%
23:T2 2019 2022 300 MSEK 3M*+0,75%
23:T3 2019 2022 200 MSEK 3M*+0,75%
24 2018 2048 100 MSEK 3,02%
25 2018 2030 300 MSEK 2,46%
26 2018 2038 264 MSEK 2,975%
27 2018 2043 54 MSEK 2,615%
28 2018 2038 50 MSEK 2,418%
29 2018 2030 18 MEUR 1,85%
30 2018 2029 21 MEUR 1,653%
31 2019 2022 300 MSEK 0,77%
32 2019 2021 1 000 MSEK 3M*+0,58%
33 2019 2022 350 MSEK 0,79%
33:T2 2019 2022 200 MSEK 0,79%
34 2019 2022 200 MSEK 3M*+0,63%
34:2 2019 2022 250 MSEK 3M*+0,63%
35 2019 2023 200 MSEK 3M*+0,73%
36 2019 2024 500 MSEK 3M*+0,87%
37 2019 2021 150 MEUR 3M*+048%
38 2019 2029 63 MEUR 1,309%
39 2019 2039 15 MEUR 2,127%
40 2019 2027 100 SEK 3M*+0,85%
41 2019 2023 250 MSEK 0,367%
42 2019 2023 350 MSEK 3M*+0,75%
43 2019 2023 200 MSEK 3M*+0,75%
44 2019 2039 30 MEUR 1,13%
44:T2 2019 2039 10 MEUR 1,13%
45 2020 2025 500 MSEK 3M* + 0,53%

3M* = 3 månaders STIBOR

T = Tranche