EMTN-program

Hemsö etablerade under september 2016 ett EMTN-program med ett rambelopp uppgående till 3 miljarder EUR för upplåning på den europeiska kapitalmarknaden.

Sammanfattning

Låntagare:

Hemsö Fastighets AB

Rambelopp:

3 000 000 000 EUR

Löptid:

Om lägst 1 år

Ledarbank:

Citibank

Emissionsinstitut:

Barclays, Danske Bank, Handelsbanken Capital Markets, SEB, BNP Paribas, Deutsche Bank, Nordea, Swedbank

Övrig information:

Grundprospekt för Hemsös EMTN-program (april 2019)

Grundprospekt för Hemsös EMTN-program (april 2018)

Grundprospekt för Hemsös EMTN-program (juni 2017)

Grundprospekt för Hemsös EMTN-program (augusti 2016)