Hållbarhet

Hemsös affärsidé är att hållbart utveckla, äga och förvalta samhällsfastigheter. Vårt fokus är människorna i våra fastigheter, att de har rätt förutsättningar för arbete, undervisning, trygghet, utveckling och omsorg. Vi har ett långsiktigt perspektiv – vi kombinerar projektutveckling med en långsiktig förvaltning och uthyrning. Vår vinst går främst tillbaka till Sveriges pensionärer genom vår största ägare Tredje AP-fonden.

Vår vardag handlar om att tillsammans med den offentliga sektorn bidra till att lösa behoven av samhällsfastigheter. Det är ett samarbete som möjliggör flexibilitet, innovation och att våga prova nya vägar för att hitta den optimala lösningen. Tack vare den kompetens och erfarenhet som har byggts upp under åren i hundratals fastighetsprojekt kan vi hjälpa stat, kommuner och regioner att tänka i nya banor så att den verksamhet som ska bedrivas i huset får bäst förutsättningar och blir hållbar över tid.

Våra fokusområden

Hemsös hållbarhetsarbete är strategiskt och fokuserar på de områden där vi som utvecklare och ägare av samhällsfastigheter kan göra skillnad och bidra till ökad hållbarhet för alla som på olika sätt berörs av våra fastigheter och för samhället i stort.

Våra prioriterade områden är:


Hållbarhetsrapportering

Hemsö upprättar varje år en hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards. Genom dialog med våra intressenter fortsätter vi att förbättra vårt hållbarhetsarbete och förutsättningarna för att bedriva hållbar samhällsservice. Läs mer i dokumentet Intressentdialog enligt GRI. Vi redovisar också vårt hållbarhetsarbete till GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som är en global årlig utvärdering av hållbarhetsarbetet på företags- och portföljnivå. 2022 fick Hemsö 88 poäng av 100 möjliga samt erhöll utmärkelsen Green Star. I kategorin projektutveckling blev resultatet 91 poäng av 100. Intressentengagemang, ESG-kriterier och hållbara material är några av de områden där Hemsö får högsta poäng. Hemsö hållbarhetsredovisning för 2022 finns här.

Ta gärna del av Hemsös Hållbarhetspolicy och läs mer om Hemsös hållbarhetsarbete under "Samhälle och vårt ansvar".