Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om hur vi kan utveckla ett samhälle som värdesätter människors lika värde och sätter mänskliga behov och välbefinnande i fokus.

På Hemsö arbetar vi med social hållbarhet både internt i företaget och gentemot våra kunder. Inom vår organisation handlar det om våra medarbetare ska må bra, utvecklas och trivas och att alla ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Utåt handlar det om hur vår verksamhet påverkar alla de människor som vistas och bor i våra byggnader. 

Vi arbetar för att våra byggnader och utemiljöer ska vara trygga, hälsosamma och utvecklande. Vår roll som fastighetsägare är att bidra till mer socialt hållbara miljöer och att ge bättre förutsättningar för våra hyresgästers verksamheter som alla är viktiga grundpelare i ett hållbart samhälle.

Fokus på inomhus- och utemiljöer

Inomhus- och utemiljöer som främjar trygghet, hälsa och välmående är exempel på områden vi arbetar kontinuerligt med. En viktig del av den miljöcertifieirng som vi arbetar med handlar om att skapa rätt förutsättningar för människorna i en byggnad och vi lägger stort fokus på frågor som materialval, ventilation, ljudmiljö och dagsljus. Utemiljö är ett annat område som vi också fokuserar på då rätt kvaliteter i utemiljön har stor påverkan på människors hälsa och välbefinnande.