Social hållbarhet

För Hemsö betyder social hållbarhet att bidra till att utveckla ett samhälle som sätter mänskliga behov och välbefinnande i fokus.

Inom vår organisation innebär social hållbarhet att våra medarbetare ska må bra och utvecklas. Utåt handlar det om hur vår verksamhet påverkar och skapar möjligheter både för dem som vistas på våra fastigheter och för dem som bor och verkar i områden där vi finns.

Vi arbetar för att våra byggnader och utemiljöer ska vara trygga, hälsosamma och utvecklande. I vår roll som fastighetsägare strävar vi efter att inga olyckor ska inträffa och att bidra till mer socialt hållbara miljöer och att ge bättre förutsättningar för våra hyresgästers verksamheter som alla är viktiga grundpelare i ett hållbart samhälle.

Vårt arbete inkluderar även att ställa krav på villkoren i leverantörskedjan och tillgodose efterlevnaden av riktlinjer och policys som säkrar mänskliga rättigheter och rättvisa levnadsvillkor.

Läs mer om Hemsös arbete inom social hållbarhet: