Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om hur vi kan utveckla ett samhälle som värdesätter människors lika värde och sätter mänskliga behov och välbefinnande i fokus.

På Hemsö arbetar vi med social hållbarhet både internt i företaget och gentemot våra kunder. Inom vår organisation handlar det om våra medarbetare ska må bra, utvecklas och trivas och att alla ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Utåt handlar det om hur vår verksamhet påverkar och skapar möjligheter för alla de människor som vistas och bor i våra byggnader. 

Vi arbetar för att våra byggnader och utemiljöer ska vara trygga, hälsosamma och utvecklande. I vår roll som fastighetsägare strävar vi efter att inga olyckor ska inträffa och att bidra till mer socialt hållbara miljöer och att ge bättre förutsättningar för våra hyresgästers verksamheter som alla är viktiga grundpelare i ett hållbart samhälle.

Bryggor mellan generationer

Vi utvecklar fastigheter för olika verksamheter i samma byggnad. Genom att ha förskolor och grundskolor tillsammans med äldreboenden byggs naturliga mötesplatser mellan generationer.

Ett exempel är den kombinerade grundskolan och äldreboendet i Göteborg. Här finns gemensamma mötesplatser och aktiviteter där de boende på äldreboendet och eleverna på skolan kan träffas och ha ett givande utbyte över generationsgränserna. Eleverna får en naturlig nära koppling till den äldre generationen och idrottshallar och skolgård skapar ökade möjligheter till rörelse för äldre. En skolpsykolog har involverats i utvecklingen av skolan för att säkerställa att avvägningar som gjorts i projektet inte har någon negativ påverkan på eleverna. Läs mer om projektet här.

Fokus på inomhus- och utemiljöer

Inomhus- och utemiljöer som främjar trygghet, hälsa och välmående är exempel på områden vi arbetar kontinuerligt med. En viktig del av den miljöcertifiering som vi arbetar med handlar om att skapa rätt förutsättningar för människorna i en byggnad och vi lägger stort fokus på frågor som materialval, ventilation, ljudmiljö och dagsljus. Utemiljö är ett annat område som vi också fokuserar på då rätt kvaliteter i utemiljön har stor påverkan på människors hälsa och välbefinnande. Här kan du läsa mer om Skolgårdslyftet, en satsning som syftar till att höja kvaliteten på Hemsös befintliga förskole- och skolgårdar.