Ljuslyftet

Tillsammans med Raoul Wallenbergskolan och belysningsföretaget Signify genomför Hemsö ett pilotprojekt inom digitalisering och ljusmiljöer. Ett innovativt system för ljussättning i klassrum införs på RWS Järvastaden i Solna. Ljusmiljöerna kan varieras med avseende på ljusstyrka och färg och ökar bland annat elevers koncentrationsförmåga och studieresultat.

Hemsö vill tillsammans med RWS utveckla framtidens skolmiljöer och startar ett pilotprojekt i samarbete med belysningsföretaget Signify. Ett nytt innovativt ljussystem kallat SchoolVision installeras på RWS Järvastaden.

Ett dynamiskt belysningssystem testas där ljusmiljöerna kan varieras med avseende på ljusstyrka och färg. På sikt kan detta införas även i andra skolor som Hemsö utvecklar och äger.

Läromiljön i skolor är en viktig del när det gäller elevers välmående och deras potential för inlärning. Att skapa en inlärningsmiljö där lärare och elever kan överträffa sig själva hjälper till att nå bättre resultat. Pedagogik och läromedel är verktyg som kan användas för att skapa intresse för ett ämne, men även belysningen har en positiv inverkan. Genom att föra in dagsljusets dynamik i klassrummet blir eleverna mer stimulerade och engagerade.

Pilotprojektet kommer att utvärderas efter cirka ett år och efter detta görs en bedömning om fortsatt satsning.

Ljus gör positiv skillnad

Signify tillhandahåller ett nytt innovativt belysningssystem för skolor, SchoolVsion, som gör att du kan reglera belysningen och skapa exakt rätt atmosfär i klassrummet.

Ljuset kan anpassas så att det passar perfekt för en viss uppgift eller tid på dagen. En behaglig klassrumsmiljö som är väl anpassad för det man håller på med hjälper barnen att hålla sig pigga och alerta. Det förbättrar resultaten för både eleverna och skolan. 

 

 

Fyra olika belysningsinställningar kan väljas via en knappsats. I varje inställning varieras balansen mellan ljusstyrkan och färgtonen/ temperaturen. Därigenom skapas en viss stämning som passar för en specifik uppgift och/eller tid på dagen.

 • Normal används vid vanliga klassrumsaktiviteter
 • Energy (kraft) piggar upp och gör eleverna mer aktiva. Den kan ge dem en bra start på dagen eller på eftermiddagen
 • Focus (koncentration) hjälper eleverna att koncentrera sig på svåra uppgifter
 • Calm (lugn) skapar en avspänd miljö för enskilt eller tyst arbete

 

Vad säger forskningen?

Ettåriga studier har genomförts med ScoolVision vid Universitetet Hamburg-Eppendorf i Tyskland. Jämfört med barn som vistats i klassrum med normal belysning så visar studierna med SchoolVision att barnen förbättrar sin koncentration och uppmärksamhet. Dessutom ökade läshastigheten och eleverna gjorde färre misstag.

 • Läshastigheten ökade med nära 35 procent
 • Felfrekvens minskade med nära 45 procent
 • Hyperaktivt beteende minskade också med förvånande 76 procent

Dessa studier bekräftas och stöds av en annan mer omfattande studie som har genomförts vid University of Twente i Nederländerna. Slutsatserna i denna var:

 • Barn fick i snitt 18 procent högre resultat i koncentrationstest
 • De är mer motiverade på lång sikt
 • De uppskattar miljön mer både på kort och lång sikt
 • Vid ”lugn” inställning påverkas inlärningsbeteendet i samarbete positivt