Frågor och Svar

Vad är Ljuslyftet?

Hemsö genomför ett pilotprojekt inom digitalisering och ljusmiljöer på Raoul Wallenbergskolan (RWS) i Järvastaden. Piloten innebär att vi testar ett nytt belysningssystem där ljusmiljöerna kan varieras med avseende på ljusstyrka och färg. Det nya belysningssystemet ökar bland annat elevers koncentrationsförmåga och positiva beteende.

Varför genomför vi?

Hemsö vill tillsammans med RWS utveckla framtidens skolmiljöer. Pilotprojektet kommer att utvärderas efter cirka ett år och efter detta görs en bedömning om fortsatt satsning. Projektet genomförs i samarbete med Signify.

Är dagens belysning dålig?

Nej, dagens belysning fyller alla uppställda kriterier på bra ljus. Det nya belysningssystemet är en helt ny lösning som för in dagsljusets dynamik i klassrummet. Det innebär att eleverna kan bli mer stimulerade och engagerade.

Hur ska ljuslyftet genomföras?

Hemsö kommer att byta armaturer för uppgradering och omprojektering av ljuslösningen i hus 4 på RWS Järvastaden. Den nya belysningen ska vara införd i juni 2019.

Var kommer den nya belysningen att installeras?

Den nya ljumiljön kommer att installeras i det fjärde nybyggda huset som är en lågstadieskola. Belysningen införs i åtta klassrum, två fritidsrum, fem studierum samt personalrum och matsal.

Vad innebär det nya belysningssystemet?

Systemet innebär att både ljusstyrka och kelvingrader (färg) går att styra från en knappsats. Ljusstyrkan är mycket flexibel och färgen går att variera från varm till kall. Fyra olika scenarion är förprogrammerade.

På vilket sätt blir det bra för elever och lärare?

Läraren kan välja mellan fyra förinställda scenarion. Det möjliggör för läraren att välja ljusmiljö beroende på tid på dagen och vilken aktivitet som pågår i klassrummet.

Dessa inställningar efterliknar de naturliga dagsljusmönster som mänskliga kroppar svarar på, vilket har visat sig hjälpa barnen att behålla fokus. De fyra miljöerna är Normal, Energy, Focus och Calm.

Vad innebär de fyra olika ljusinställningarna?

  • Normal används vid vanliga klassrumsaktiviteter.
  • Energy (kraft) piggar upp och gör eleverna mer aktiva. Den kan ge dem en bra start på dagen (morgonen) eller på eftermiddagen (efter lunchrasten).
  • Focus (koncentration) hjälper eleverna att koncentrera sig på svåra uppgifter.
  • Calm (lugn) skapar en avspänd miljö för enskilt eller tyst arbete.

Vad är planen?

Fastigheten skall vara färdig i Juni 2019.

Vad kostar det?

En investering på drygt en miljon görs i projektet.

Varför gör Hemsö detta?

Hemsö vill bidra till utvecklingen av framtidens skolor och vill vara i framkant när det gäller nya innovativa lösningar inom modern samhällsbyggnad. Hemsö vill också ta del av forskningsresultat och investera i bra och hållbara miljöer inomhus.

När ska detta ske?

Införandet av det nya belysningssystemet pågår under våren 2019.